Motap Temple Adhikmas Mahapooja and Ankut and Abhishek Darshan

Gopalanad Swami Ae Aapela Prasadi Na Lalji Maharaj no Adhik Patotsav prasange Jetlpur Mandir na Mahant Swami Shree Sastri Aatmaprakasdaji Ae abhisek karyo temaj Mahapuja ni Aarti kari ane satsang sabha kari ane Ankutni arti pan kari tena darshan na Photos